News Item: 'BESONNENHEİT İST EİNE WİCHTİGE GABE İN UNRUHİGEN ZEİTEN '
(Category: Degisik)
Posted by Mevlana
Monday 25 December 2017 - 14:19:11


yogun sorular.JPG
VİLSBİBURG MÜSLÜMANLAR CEMİYETİ, 17 NİSAN 1982 yılındaki kuruluşundan bu tarihe
kadar, HER ZAMAN, TOPLUMUMUZLA iç içe, VATANIMIZLA omuz omuza faliyetlerine devam
ederken, kuruluş gayesine uygun olarak da, yaşanılan ÜLKE nin kanun ve nizamları ışığında
iki toplum arasında köprü görevini asla gözardı etmemiştir. Derneğin kuruluşunda bulunan-
birinçi KUŞAK GURBETÇİLER, çoğunlukla ahirete irtihal ederken, kalanlarda VATANIMIZA ge
ri dönmüşler,ançak, ikinci ve üçüncü nesil de, VİLSBİBURG da yaşamaya devam ederken,gö
rev bilinci ile MERKEZ CAMİİNİN ne kadar değerli olduğunu isbat eder faliyetlere imza atmış
olmaktadırlar. Dernek Başkanı Mustafa UÇAR, Yönetim Kurulu Üyeleri: Murat YENER, Mehmet
YİĞİT, İbrahim UÇAN, Kemal TANER, MçAkif AVAR, İsrafil UÇAN, Dursun ALTUNTAŞ, Enes -
UÇAN, Burak UÇAR, İlker  TÜRKÇAN, Nazmi UÇAN ve Kadir YEŞİLö Sefa UÇAN da bu konuda 
yapılmakta olanların birinçi elden, şahiti konumunda dırlar. 2018 Yılına ATAK bir şekilde gire
çek olan MERKEZ CAMİİN de yapılaçak yenilikler, Banka Kredilerinin bitimizle daha bir hız ve
daha bir anlam kazanmıştırç DURMAK YOK,BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİNİZ....This news item is from Merkez Camii Vilsbiburg
( http://muslimgemeinde.com/news.php?extend.1890 )